*
*
ลืมรหัสผ่าน
*
*
*
*
*
*
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ ฉันได้อ่าน และเข้าใจ นโยบายของ Gusmo แล้ว

ติดตามรายการสั่งซื้อของคุณ

 • วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM  และแจ้งการโอนออนไลน์ได้ที่ www.gusmo.co.th

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • 1.1.เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลล์ใบสรุปรายการสั่งซื้อแล้ว  ให้ทำการโอนเงินตามรายการสั่งซื้อมาที่หมายเลขบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ตามตารางข้างล่าง
  ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
     ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์  บริษัท กัสโม่.กรุ๊ป (มหาชน) 004-1-31710-8
     ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  บริษัท กัสโม่.กรุ๊ป (มหาชน) 406-4-97416-4
     ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์  บริษัท กัสโม่.กรุ๊ป (มหาชน) 877-7-21047-0
     ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์  บริษัท กัสโม่.กรุ๊ป (มหาชน) 983-8-99685-8
 • 1.2. เมื่อลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว ให้แจ้งการชำระเงินเลือกเมนู แจ้งชำระเงิน กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อ พร้อมแนบไฟล์